ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะ TORUS จากยุโรป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับคณะ TORUS จากยุโรป ในโอกาสเดินทางมาประชุมเพื่อวางแผนการทำวิจัย โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว และ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และส่วนวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TORUS เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายร่วมวิจัย ซึ่งเน้นด้านมลพิษทางอากาศ(Air Pollution) การจัดการน้ำเสีย (Waste Water Management) และการใช้พื้นที่ (Land Usage) โดยมีสถาบันเครือข่ายที่เข้าร่วมวิจัยดังนี้
1. Great Engineering School based in Pau ประเทศฝรั่งเศส
2. University of Ferrara ประเทศอิตาลี
3. Vrijeuniversity of Brussels /VUB ประเทศเบลเยี่ยม
4. Vietnam National University of Hanoi /VNU ประเทศเวียดนาม
5. NongLam University /NLU ประเทศเวียดนาม
6. Asian Institute of Technology /AIT ประเทศไทย
7. Walailak University ประเทศไทย
8. Universite de Toulouse II ประเทศฝรั่งเศส
9. EcoleInternationale des Sciences du Traitement de I'Information ประเทศฝรั่งเศส
10. SpieSud Quest ประเทศฝรั่งเศส
11. Meteorological and Environmental Earth Observation Srl ประเทศอิตาลีประมวลภาพ

TOP