รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว 20 มหาวิทยาลัยเดินหน้า “วิจัยเพื่อสังคมชุมชน” ร่วมกับ วช.