ม.วลัยลักษณ์และชาวท่าศาลาพร้อมใจแสดงพลัง “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad” ถวาย ‘พ่อของแผ่นดิน’