ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์และชาวท่าศาลาพร้อมใจแสดงพลัง “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad” ถวาย ‘พ่อของแผ่นดิน’วันนี้ (11 ธันวาคม 2558) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์และชาวท่าศาลาปั่นเพื่อพ่อ:Bike for Dad” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานตราประจำมหาวิทยาลัย หน้าอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ร่วมกิจกรรม “วลัยลักษณ์และชาวท่าศาลาปั่นเพื่อพ่อ:Bike for Dad” ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวท่าศาลาและอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งทีมนักปั่นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักปั่นจากกลุ่มอมรไบค์ท่าศาลา นักปั่นจากตำบลสระแก้ว นักปั่นจากอำเภอนบพิตำ ทีมจักรยาน Fat Bike เป็นต้น รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ได้มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยแบ่งเป็นนักปั่นเส้นทางระยะสั้นไปยังอำเภอท่าศาลาและนักปั่นเส้นทางระยะยาวไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลากล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม จากนั้น ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้มาร่วมงานพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา จากนั้นประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงานราชการร่วมกันดึงพลุเปิดงาน ปล่อยขบวนจักรยาน โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ให้เกียรติปั่นจักรยานนำขบวนมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าศาลา


จากนั้นทีมนักปั่นเส้นทางระยะยาวได้ไปรวมตัวกันบริเวณศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา เพื่อเตรียมความพร้อมปั่นไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนนักปั่นระยะสั้นที่มีความประสงค์จะไปร่วมปั่นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดให้บริการรถรับ-ส่งผู้ร่วมกิจกรรมไปยังสถานที่จัดงาน ปั่นเพื่อพ่อ:Bike for Dad ของจังหวัด เพื่อปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ในเวลา 15.00 น.ของวันนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาววลัยลักษณ์และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในครั้งนี้อีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP