ข่าวทั่วไป

งานถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ประจำปี 2558ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดท่าสูง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ จำนวน 14 ร่าง และกระดูกอาจารย์ใหญ่ จำนวน 12 ร่าง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลปยาณปพน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือญาติอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมงานกว่า 150 คน

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมงานทำบุญถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งได้รับคำชมจากญาติอาจารย์ใหญ่และผู้เข้าร่วมในงานทำบุญดังกล่าว ทั้งการจัดการสถานที่และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายวิภาคศาสตร์และนักศึกษารวมไปถึงอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ และขอผลบุญผลกุศลจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวด้วยเทอม

ประมวลภาพ


TOP