ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ The 4th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2016) ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยผลงานที่นำเสนอเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และด้านภาษาและวัฒนธรรม

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icbir.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704 e-mail:contact@icbir.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.icbir.org

TOP