ข่าวสุขภาพและกีฬา

สระว่ายน้ำ (สระเล็ก) พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

ตามที่โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้ดำเนินการซ่อมกระเบื้องสระว่ายน้ำ(สระเล็ก) ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อการทำความสะอาดและเปิดน้ำเข้าสระเต็มระบบ จึงสามารถเปิดให้บริการได้ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

TOP