ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วม 24 สถานประกอบการบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝึก Work-Based Learning