ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วม 24 สถานประกอบการบนเกาะสมุย ส่งนักศึกษาฝึก Work-Based Learningเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือโครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning-WBL) ร่วมกับผู้บริหารโรงแรม บริษัททัวร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บนเกาะสมุย รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน เพื่อส่งนักศึกษาฝึกการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาจากสำนักวิชาการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม Nora Conferrence Centre โรงแรม Nora Buri Resort & Spa

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า ในศตวรรษนี้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อให้คนได้ใบปริญญาไม่ใช่หนทางแห่งความสำเร็จอีกแล้ว แต่การจัดการศึกษาเพื่อให้คนมีงานทำ ทำงานได้จริง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำนักวิชาการจัดการจึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ซึ่งหลังจากนำการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานมาใช้กับนักศึกษา พบว่าแนวคิด Work-Based Learning ทำให้ความสมบูรณ์ในการจัดการศึกษาก้าวล้ำนำยุคไปอย่างมาก นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและพร้อมทำงานอย่างที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก กล่าวอีกว่า บัณฑิตที่สำนักวิชาการจัดการมุ่งหวังคือเป็นคนเก่ง ทำเป็น เด่นน้ำใจ นักศึกษาต้องคิดเป็น มีความพร้อมในการทำงานโดยต้องมีความรู้ในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพและใจบริการ ภายใต้กรอบแนวคิด 2 ปี ในมหาวิทยาลัย 2 ปี นอกจากนักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการ Work-Based Learning แล้วยังมีเครื่องมืออย่างอื่นที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้ไปถึงจุดนั้น เช่น สหกิจศึกษา โครงการ In-Country Program โครงการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนต่างๆ ด้วย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีสถานประกอบการในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วม ประกอบด้วยโรงแรมFair House Villas & Spa Samui ,Fair House Beach Resort & Hotel ,Impiana Resort Chaweng Noi Koh Samui , Lamai Wanta Beach Resort Koh Samui, Mercure Samui Chaweng Tana, New Star Beach Resort, Nora Beach Resort & Spa , Nora Buri Resort & Spa , Nora Chaweng Hotel Koh Samui, Nora Lake View Hotel Koh Samui , Samui Natien Resort , Santiburi Beach Resort & Spa ,Sheraton Samui Resort , Six Senses Samui ,Vana Bells,a Luxury Collection Resort Koh Samui

บริษัท Grand Sea Discovery ,Buffalo Tour , South East Asia International Holidays , STS Samui Leisure , The Glory Worldwide Travel , Trans Island Travel , รวมทั้งเทศบาลนครเกาะสมุย Thai Hotel Association(Southern Chapter East Coast) และMalaysian Hospitality College

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือโครงการการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานในครั้งนี้ มีนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมจำนวน 86 คน โดยจะทำการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 2/2558


ประมวภาพ


ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP