ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุเชิงคลินิก รุ่นที่ 1

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://nurse2.wu.ac.th/index.php

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse2.wu.ac.th/index.php

TOP