ขอเชิญชมและร่วมฟังบรรยายกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 8” ชุด “120 ปี ลมหายใจแห่งท่าศาลา”