ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมและร่วมฟังบรรยายกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 8” ชุด “120 ปี ลมหายใจแห่งท่าศาลา”

เนื่องจากปีนี้ ได้ครบรอบ 120 ปี การก่อตั้งอำเภอท่าศาลา ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะทำงานฯ จึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 8” ภายใต้ชื่อชุด “120 ปี ลมหายใจแห่งท่าศาลา” ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. – 30 ม.ค. 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ“ชนัตพล หวังเพิ่ม” ซึ่งเป็น ช่างภาพ และคอลัมนิสต์ จากนิตยสาร”หนีกรุง” และเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาการถ่ายภาพเชิงสารคดี มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ความรู้ และประสบการณ์จากการทำงานโครงการ
2. เพื่อนำเสนออำเภอท่าศาลาในวาระครบรอบ 120 ปี
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพถ่าย และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่รักการถ่ายภาพ
4. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อก้าวไปสู่สายอาชีพ
5. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

จึงขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


TOP