ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญติดตามข่าวสารการวิจัย ผ่าน Facebook "เครือข่ายวิจัยวลัยลักษณ์"

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแนะนำช่องทางการสื่อสาร ข่าวทุนวิจัย การเผยแพร่ และรางวัลวิจัย ผ่านเฟซบุ๊ค "เครือข่ายวิจัยวลัยลักษณ์" โดยระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม นี้ จะนำเสนอ เรื่องราวดีดี ความสำเร็จด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง

จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณาจารย์นักวิจัยร่วมจากสถาบันต่างๆ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ติดตามและกดไลค์ เฟซบุ๊ค "เครือข่ายวิจัยวลัยลักษณ์" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/groups/627647430587266/?fref=nf

TOP