ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ประสานงานโครงกร Walailak Channel ส่วนประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 19/2558 ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ Walailak Channel ส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้สมัครเป็นไปด้วยความรอบคอบ มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปเป็นวันที่ 7 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย

TOP