ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ประสานงานโครงกร Walailak Channel ส่วนประชาสัมพันธ์