ข่าวทั่วไป

ตารางสอบ TOEIC ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ครั้งที่ วันที่สอบ หมดเขตรับสมัคร อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
2/59 13 ก.พ. 59 31 ม.ค. 59 ทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 13 มกราคม 2559
3/59 21 พ.ค. 59 30 เม.ย. 59 ทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2559
4/59 20 ส.ค. 59 31 ก.ค. 59 ทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ค่าธรรมเนียมการสอบ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 1,000 บาท
- บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 1,300 บาท
- บุคคลทั่วไป คนละ 1,850 บาท

ค่าธรรมเนียมการอบรมก่อนสอบ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 200 บาท
- บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 300 บาท
- บุคคลทั่วไป คนละ 500 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อสังคม
อาคารวิชาการ 3 (ห้อง 113) สำนักวิชาการจัดการ
โทร. 0-7567-2227, 0-7567-2666
โทรสาร. 0-7567-2202 E-mail: wu.wms.sec@gmail.com

Website: http://wms-sec.wu.ac.th http://facebook.com/WMS.SEC

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-sec.wu.ac.th

TOP