ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  หน่วยงาน ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและในจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

กิจกรรมภายในงาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “ต้นรักพ่อ” ดนตรี WU BAND โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดง การประกวด การแข่งขัน - ทักษะ เกม การละเล่น นิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และธนาคารต่าง ๆ กว่า 50 รายการ นั่งรถชมเมืองมหาวิทยาลัย : ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเมืองจราจรจำลอง ดินแดนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดสร้างสุข เปิดโลกฟาร์มมหาวิทยาลัย รู้รักสุขภาพกับสถานกีฬาและสุขภาพ บอกเล่าศิลปะและวัฒนธรรม…โบราณสถานตุมปัง ฯลฯ อนึ่ง ขอเชิญชวนหน่วยงาน โรงเรียน ร่วมส่งการประกวดร้องเพลง การแสดงของเด็กและเยาวชน ณ เวทีกลาง แจ้งความประสงค์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์น้ำผึ้ง  ช่วยชู อดีตนายกสโมสรโรตารี   ท่าศาลา-นครศรี โทรศัพท์ 08 1892 5942 และสอบถามการจำหน่ายสินค้าและอาหารได้ที่องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 08 3190 2815

กิจกรรม ประกอบด้วย

สำนักวิทยาศาสตร์

 • กิจกรรม for fun (ระบบนิเวศในสวนขวด)
 • เจลเทียนมหาสนุก
 • เกมส์แยกสี
 • นางฟ้าหรือเทพบุตร
 • วงจรไฟฟ้า
 • Spetroscope อย่างง่าย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • หลักสูตร ภาษาอังกฤษ English game for children
 • หลักสูตร อาเซียนศึกษา ต่อจิ๊กซอว์รูปภาพอาเซียน ใบ้คำอาเซียนเฮฮา เกมหาของในบ่อทราย
 • หลักสูตร นิติศาสตร์ กิจกรรมวันเด็ก/นิติศาสตร์
 • หลักสูตร ภาษาจีน “โต๊ะจีน”
 • หลักสูตร ไทยศึกษาบูรณาการ “สนุกกับภาษาไทย”

สำนักวิชาการจัดการ

 • ครัวแล้วแต่คิดส์
 • นักธุรกิจรุ่นเยาว์

อาศรมวัฒนธรรม

 • โบราณสถานตุมปัง
 • การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

 ฟาร์มมหาวิทยาลัย

 • นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
 • โชว์ลูกแพะ  ให้นมแพะ
 • ชมอุปกรณ์การรีดนมโค

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

 • กิจกรรมกีฬาพาเพลิน

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ลูกโป่งแฟนซี
 • นิทรรศการวิทยาศาสตร์
 • โลกแมลง
 • ไดโนเสาร์
 • สัตว์ทะเลหายาก
 • ป่าฝน
 • Super hero

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาวลัยลักษณ์

 • กิจกรรมวันเด็ก อบ.

สำนักวิชาสารสนเทศ

 • กิจกรรม โลกเสมือนจริง Informatics
 • กิจกรรม บ้านผีสิง

ชมรมประดู่อาสา

 • กิจกรรมวันเด็ก

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • กิจกรรม เรียนรู้จากร่างกาย จุดประกายความคิด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 • กิจกรรม โฮมเธียเตอร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 • เกมส์ เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง เล่านิทาน
 • การทำความสะอาดร่างกาย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

 • กิจกรรม ไฟฟ้าสุดอัศจรรย์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • กิจกรรม ป้องกันตนเอง ห่างไกล ไข้เลือดออก
 • ตรวจสุขภาพเด็กขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • แป้งโดว์หรรษา
 • คาราวานโลกการ์ตูน
 • นางสาวหรรษากับนายไอติม
 • ระบายสีปูนปั้นหรรษา
 • ผักหรรษาพิชซ่าญี่ปุ่น
 • กิน เที่ยว ไปกับฟาร์มปลานิลหรรษา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

 • กิจกรรม เมืองจราจรจำลอง แห่งเดียวในภาคใต้
 • กิจกรรม สุขภาพเด็ก เรื่องเล็กๆของหมออนามัย


รับชมถ่ายทอดเสียง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทาง สวท.นครศรีธรรมราช (FM 93.5 MHz)

TOP