ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ เดินสายขอบคุณสื่อมวลชน


เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ เดินสายขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งให้การอนุเคราะห์ช่วงเวลาในการออกอากาศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายการโทรทัศน์และวิทยุที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผลิต ประกอบด้วย รายการโทรทัศน์ "คุ้ยภาษาหาสาร" รายการวิทยุ คุ้ยภาษาหาสาร, ปริทัศน์วัฒนธรรม, นานาสาระ และ รายการวิทยุ Everyday English ไปยังสถานีต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสงขลา

 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้cultural.wu.ac.th/

TOP