เยี่ยมคารวะปีใหม่ และปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการฯ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต