เชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมงาน Open House Chem Postgrad สำนักวิชาวิทยาศาสตร์