ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมงาน Open House Chem Postgrad สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน Open House Chem Postgrad สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 13 มกราคาม 2559 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

10.00 -12.00 น. นักศึกษาและคณาจารย์ เดินทางจากมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหารสโมสร ม.วลัยลักษณ์
13.00-14.30  น. - ลงทะเบียน
- แนะนำหลักสูตรโท-เอก สาขาเคมี ทุนการศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
14.30-16.00 น. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
16.00-18.00 น.
นักศึกษาและคณาจารย์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1fI55mvmztQh6EsIiB7oif3XBioodLeG61QDds66WpNs/viewform หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์หลักสูตร ได้ที่ http://www.chemistrywu.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.chemistrywu.com

TOP