ม.วลัยลักษณ์ลงนามสัญญารับทุนมูลค่า 950,000 บาท กับบริษัท อิมพีเรียลแอสตา จำกัด