ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สคสส. ๒๕๕๙: ส่งความสร้างสรรค์กับ 5 นวัตกรรมแห่งปี 2015 ของ มวล.

ขอเชิญชมไฮไลท์ 5 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมแห่งปีของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัดต่อสร้างสรรค์เป็นสื่อโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร่ทาง Facebook "เครือข่ายวิจัยวลัยลักษณ์"

สคสส. 2015 กับ 5 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งปี มวล. จาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัดต่อสร้างสรรค์เป็นสื่อโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ครับ

Posted by ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล on 27 ธันวาคม 2015


โอกาสนี้ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผู้สนใจนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สมัครเข้าร่วมกลุ่ม "เครือข่ายวิจัยวลัยลักษณ์" เพื่อติดตามเรื่องราวดีดีของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัย และนำผลงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/groups/627647430587266/?pnref=lhc

TOP