ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเที่ยวงาน และเลือกซื้อหนังสือในงาน WU book & IT Fair 2016 ในระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2559

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำหนดจัดกิจกรรม “WU Bookfair & IT fair 2016” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านข้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั้งหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตำราวิชาการ นวนิยาย เรื่องสั้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที และค่ายมือถือต่างๆ ออกร้านจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปคัดเลือกหนังสือเพื่อประกอบการเรียนการสอน และตามความสนใจ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

นอกจากเที่ยวชมงานสัปดาห์หนังสือแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
๑) การเสวนาในหัวข้อ “เมื่อนักวิทย์คิดทำ Mag (gazine)” สำหรับผู้สนใจทั่วไป รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๕ คนเท่านั้น ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากรุณาแจ้งรายชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณณิรดา เพ็ชรคงทอง โทร.๐๗๕-๖๗๓๔๒๒ คุณอมรรัตน์ สวัสดี ๐๗๕-๖๗๓๔๒๑ หรือคุณเจนจิรา พุมดวง ๐๗๕-๖๗๓๔๐๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๓๔๒๐ หรืออีเมล์ ccs@wu.ac.th
๒) กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่านโดย “อุมาริการ์” จากนวนิยายขายดีสู่ละครโทรทัศน์ มาร่วมพูดคุยเสวนากับนักอ่านอย่างใกล้ชิด


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th/

TOP