ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงาน World Diabetes Congress 2015