ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ