ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบประชาคม เสริมสร้างพลังองค์กร "ร่วมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนวลัยลักษณ์สู่อนาคต"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบประชาคม เสริมสร้างพลังองค์กร "ร่วมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนวลัยลักษณ์สู่อนาคต" วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง และโถงกลาง อาคารบริหาร

TOP