ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แก่ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และในวันเดียวกันได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าแก่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งอวยพรท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP