ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7-วันศุกร์ที 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเบื้องต้นได้แบ่งการเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ได้แก่

กลุ่มมนุษยศาสตร์
กลุ่มสังคมและชุมชน
กลุ่มสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
กลุ่มเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม
หัวข้อพิเศษ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ
หัวข้อพิเศษ R2I จากงานประจำสู่ผลงานสร้างสรรค์

และจัดร่วมกับ การประชุมวิชาการ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

กำหนดเปิดรับผลงาน ผ่านระบบ Easychair https://easychair.org/account/signin.cgi?key=32330249.MXZsUnQURq8RGP2e ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งโดยเสนอผลงานและไม่เสนอผลงาน สามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ http://wuresearch.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP