เยาวชนกว่า 2 หมื่นคน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ ม.วลัยลักษณ์