ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ พสวท.)