ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชา SOC, HUM, SRE, ENG-GE, THA-GE สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย

-การประกวดคลิป วีดิโอ
-การแสดงละครสั้น
-นำเสนอโครงงาน
-การแข่งขันตอบคำถาม
-Game's Golf
-ฉายภาพยนตร์นานาชาติ
-นิทรรศการวัฒนธรรมจีน และนิทรรศการอื่นๆ


TOP