ข่าวเด่น

ประธานสภานักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอท่าศาลา กรณีกิจกรรม “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น”


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหัวหน้าโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้ พร้อมด้วย นายสุกฤษฏิ์ โมสิโก ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายพงศกร สุขงาม รองประธานสภานักศึกษาคนที่2 และนายภูมิไกร จันทร์เพชร ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาและส่งเสริมวินัยนักศึกษา เข้ายื่นหนังสือต่อ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา (หัวหน้าคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) กรณีการจัดกิจกรรม “ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น” ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการติดตั้งป้ายโฆษณา ใกล้กับป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและบริเวณถนน ทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่อเจตนาจูงใจนักดื่มหน้าใหม่เป็นเยาวชนให้หันมาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเครือข่ายเยาวชนมองว่าสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมและอาจขัดต่อนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบสังคมอีกทั้งยังมีความกังวลและไม่สบายใจต่อกรณีการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่ายและร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา (หัวหน้าคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดในพื้นที่ของเอกชนแต่ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทางอำเภอก็มิได้นิ่งนอนใจและสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายนักศึกษาในการเป็นแกนนำรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเต็มที่ และจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมความมั่นคงของอำเภอต่อไป

ประมวลภาพ


TOP