ข่าวเด่น

นักเรียนภาคใต้ ร่วมโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ที่ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารกสิกรไทยและหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จัดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ ครู และนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ว่า โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมด้านการสอบ O-NET และ GAT/PAT ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงในภาคใต้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้อาจารย์และนักเรียนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยครั้งนี้มีนักเรียนใน 13 โรงเรียน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ตรังและนราธิวาส เข้าร่วม ทั้งนี้คาดว่าจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบและวิธีการรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น และนักเรียนจะสามารถตัดสินใจและเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไปคุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ว่า จัดขึ้นทุกปี ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบ และวิธีการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็นการขยายโอกาสและความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในภาคใต้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้ดำเนินรายการ“เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” สถานีวิทยุจุฬาฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบการสอบแอดมิชชั่นพร้อมทีมงาน มาแนะแนวเทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ การเลือกคณะเรียน การสอบ O-NET GAT/PAT ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วม

อนึ่ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT Family ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV” เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP