นักเรียนภาคใต้ ร่วมโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ที่ม.วลัยลักษณ์