ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลนำร่อง มวล.ศึกษาดูงาน รพ.มทส.เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมี ศ.นพ.สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์นายแพย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชม

ประมวลภาพ

TOP