ข่าวทั่วไป

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ Intensive IELTS

ศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการ Intensive IELTS สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันและเวลาในการจัดอบรม: วันอาทิตย์ที่ 6 – วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.00
ค่าสมัคร: 8,200 บาท ต่อท่าน
หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ โทร 075 - 672227 หรือ E-mail: wu.wms.sec@gmail.com ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกโครงการ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-sec.wu.ac.th/

TOP