ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดโครงการสัมมนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนกิจการนักศึกษาและคณะทำงานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ภาค 8 และ ภาค 9 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “สัมมนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ โดยได้รับความสนใจจากเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษา 26 สถาบัน เข้าร่วม กว่า 200 คน ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


โอกาสนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทำงานร่วมกันทั้งภาคใต้ ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยพลังของนิสิต นักศึกษาในการสร้างความตระหนักให้เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การลดผลกระทบของปัญหาลงได้ โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน

 


โครงการสัมมนารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “เติมไฟใส่ปุ๋ย” โดย ศุ บุญเลี้ยง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดทำแผนเตรียมงานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนและตลาดถนนคนเดิน อ.ขนอม พร้อมทั้งรับฟังการสรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้แทน สกอ. และสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้จาก ปปส.ภาค 8 และภาค 9 ในช่วงท้ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP