ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจงพร้อมรับการตรวจสอบจากสตง.เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้หารือร่วมกันถึงเหตุการณ์กรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขับรถยนต์ประจำตำแหน่งชน บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารบริหารภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวันที่ 26 มกราคม ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วและขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมรับฟังและช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็น ซึ่งในด้านกฎหมายได้ไปแจ้งความไว้กับสถานีตำรวจอำเภอท่าศาลาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเป็นธรรมในการปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สตง. และในช่วงบ่ายของวันนี้ผู้บริหารจะมีการแจ้งต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อให้ผู้บริหารได้ไปสื่อสารต่อพนักงานทุกระดับให้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันด้วย

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดิฉัน ผู้บริหารทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอยืนยันและย้ำอีกครั้งว่า ยินดีให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบจาก สตง.และทุกหน่วยงาน พร้อมต้อนรับจนท.สตง ทหารจากมณฑลทหารบก41 หรืออื่นๆที่จะร่วมเป็นสักขีพยาน แต่ขอให้มีกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา กล่าว

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 10.00 น.วันเดียวนี้ที่ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ นายประพนธ์ รักษ์เกลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เดินทางมาเข้าพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย เพื่อรับทราบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และจะมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของสตง.ทราบต่อไป

ประมวลภาพ


 

ข่าวจากสื่อ


TOP