ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 25/2557 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 13พฤศจิกายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก


TOP