ข่าวเด่น

ขอเชิญชมเทปโทรทัศน์รายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตอน "การพัฒนาบัณฑิตสู้ตลาดแรงงาน"ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมเทปโทรทัศน์รายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ตอน "มีอนาคตดี มีงานดีทำ มีผลตอบแทน เรียนที่วลัยลักษณ์" ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ เป็นผู้ร่วมรายการ


ประมวลภาพ

TOP