ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ประเมินให้กับวารสารโบราณคดี ชั้นนำของโลก

ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินพิจารณาบทความ ให้กับวารสาร Antiquity ซึ่งเป็นวารสารวิชาการชั้นนำทางด้านโบราณคดี ที่จัดพิมพ์โดย Cambridge University Press ต่อเนื่องยาวนานสู่ปีที่ 90 และมีค่า journal impact factor ล่าสุด 1.717

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนการวิจัยด้านโบราณคดี ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน โดยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ทุนการศึกษาวิจัยโบราณคดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ ที่นายแพทย์ชนินท์ ลิ่มวงศ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มอบให้แก่หน่วยวิจัยโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาได้ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี ปีละ 450,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อ สอบถาม และปรึกษาหัวข้อวิจัย ได้ที่ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข (wn35@cornell.edu)

TOP