อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ประเมินให้กับวารสารโบราณคดี ชั้นนำของโลก