ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา โดยมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP