ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัตการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP