ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 17 คน ศึกษาดูงานสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP