ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝ่ายกิจการนิสิต ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อาจารย์และนักศึกษาฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 45 คน ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา (องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม ฯลฯ) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP