ข่าวทั่วไป

คณาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ออกหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยออกให้บริการ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม การวัดความยืดหยุ่นของร่างกาย และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการมากกว่า 100 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ ด้านการแพทย์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาแทพยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สำหรับตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เป็นโครงการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดขึ้นทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ของทุกเดือน ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์เบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ ณ วันที่มีการจัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิสาหกิจบริการ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 075-673509 - 10 , 075-673532

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP