คณาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ออกหน่วยบริการทางสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์