ข่าวทั่วไป

เปิดบริการนวดบำบัดเพื่อสุขภาพ

ตามที่ชมรมนวดเพื่อสุขภาพนครศรีธรรมราช ได้ขอเช่าสถานที่เปิดอบรมหลักสูตรนวดบำบัดเพื่อสุขภาพหลักสูตร 150 ชั่วโมง ณ ห้องนวด ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ทางชมรมฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับผู้เข้ารับบริการนวด โดยแจ้งชื่อจองการให้บริการได้ที่ 092-1264668 (ยุ้ย) หรือ 075-673000 ต่อ 5719 โดยเปิดรับบริการนวด ณ ห้องนวด ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. (มีบริการนวดตัว และหรือนวดเท้า ชั่วโมงละ 100 บาท)

TOP