ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาตินครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๕๙