นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมการตรวจเยี่ยมเยียนของสถาบันลูกโลกสีเขียว ณ บ้านเขาวัง