ขอเชิญเข้าร่วมอบรม BIM ในภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 2016