ข่าวเด่น

ผู้แทน รมว.ยุติธรรมรุดลงรับฟังประเด็นปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่ สตง.กับผู้บริหาร มวล.
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 59 พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าพบกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากเกิดข้อขัดแย้งในการตรวจสอบระหว่างมหาวิทยาลัยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยเฉพาะในข้อร้องเรียนถึงพฤติกรรมในการตรวจสอบที่เป็นไปโดยไม่ปกติ รวมทั้งการรับฟังข้อเท็จจริงในเชิงลึก รวมทั้งการตรวจสอบตามขั้นตอนของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 กรณีการสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อการตรวจสอบขณะที่ นายนิรันดร์ จินดานาค ในฐานะตัวแทนพนักงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวยืนยันว่าชาววลัยลักษณ์ทุกคน ยังตั้งใจและยอมรับการตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใส แต่พวกเราอึดอัดใจ และไม่ยอมรับกับพฤติกรรมปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ สตง.ที่ผ่านมา ที่ใช้อำนาจการตรวจสอบอย่างไม่เป็นธรรม จนทำให้พวกเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้“ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชื่อมั่น และศรัทธา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการอธิการบดี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีข้อพิสูจน์ในการปฏิบัติหน้าที่พยายามอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหา จนสามารถดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ได้ ท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ ไม่เคยมีข้อครหาใดๆในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ที่คอยติดตาม แม้ว่าจะต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่ไป แต่ทีมรักษาการที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปกติ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยเดินหน้า ซึ่งต้องเกิดจากการรวมแรงใจจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์แห่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงต่างห่วงใยในเรื่องนี้มาก และตั้งใจมารับฟังปัญหา และจะรับฟังจากหลายๆฝ่าย ขณะที่การรับฟังปัญหาผู้บริหารได้ยืนยันข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว เช่น หนังสือถึงประธานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน 5 ครั้ง ถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2 ครั้ง และถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 ครั้ง เพื่อขอความเป็นธรรม ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีการที่และพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นของเจ้าหน้าที่ สตง. รายนี้ โดยยืนยันว่ามหาวิทยาลัยพร้อมให้การตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส แต่ขอให้เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งบัดนี้ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากองค์กรดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยด้วยพฤติกรรมเช่นเดิม จากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย จนปัญหาบานปลาย และไม่ยอมรับในตัวบุคคลดังกล่าวที่มาตรวจสอบส่วนความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ตัวแทนของพนักงานและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ไปยื่นหนังสือถึง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 41 หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงิน ( ผ่านผู้อำนวยการภาค ๑๔ ) อีกครั้งหนึ่ง แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับคำตอบ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังคงเข้ามาตรวจสอบในมหาวิทยาลัยเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนตัวแต่อย่างใด ภายหลัง พล.อ.วสันต์ สุริยะมงคล ได้ขอลงพื้นที่การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ พบว่าพื้นที่อยู่ในช่วงถมดิน และตอกเสาเข็มซึ่งอยู่ในแผนงานของโครงการตามแผนงานระยะที่ 1ข่าวจาก เว็ปไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ http://m.manager.co.th/South/detail/9590000013310

TOP