ข่าวเด่น

สีเหลือง ครองถ้วยรวม กีฬาสี มวล. WU Sport Game 2015


การแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WU Sport Game 2015 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ช่อประดู่ร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด สายไมตรีมิตร บัณฑิตไทยไม่โกง WU Sport Game 2015” ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในพิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศถ้วยรวมตกเป็นของสีเหลือง

การแข่งขันกีฬาสีในปีนี้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล และกรีฑา ซึ่งสรุปผลการแข่งขันเป็นดังนี้

แบดมินตัน ประเภทชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม รางวัลชนะเลิศ เป็นของสีเหลืองทั้ง 3 ประเภท

เปตอง ประเภทชายคู่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีแดง ประเภทหญิงคู่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีขาว

วอลเลย์บอล ประเภทวอลเลย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว ประเภทวอลเลย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง

บาสเกตบอล ประเภทบาสเกตบอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีน้ำเงิน ประเภทบาสเกตบอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว

กรีฑาชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีแดง กรีฑาหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง

ฟุตบอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีขาว

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่ สีเหลือง ดรัมเมเยอร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีขาว รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเหลือง

รางวัลชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีเหลือง

ส่วนของรางวัลถ้วยรวม การแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ สีเหลือง

โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และเชื่อว่าหลายๆ คนคงจะมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันกีฬาจะเป็นอย่างไร แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละสำนักวิชา นอกจากนี้ยังฝึกการทำงานร่วมกันภายในคณะสีของตนเอง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน

การจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทั้งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน แสตนเชียร์ คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามจุดประสงค์ไปได้ด้วยดี

ข่าวโดย นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธ์ุ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก องค์การบริหารองค์การนักศึกษา

 

ประมวลภาพ


TOP