ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์