ข่าวเด่น

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค. เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คุณสุรพงศ์ ศิรินทราเวช ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค. เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค. ภาค14 นครศรีธรรมราช โดย มี พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ นางจิราพร อรชร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP