ข่าวทั่วไป

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เข้ารับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เข้ารับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นายทหารร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี

หลังจากผู้บัญชาการทหารบกได้วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 หรืออนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ถวายมาลัยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อชาติ และประกอบพิธีมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และให้ความช่วยเหลือกองทัพภาคที่ 4

สำหรับความเป็นมาของเข็มวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นการระลึกในโอกาส ครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งหน่วยทหารในภาคใต้และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ องค์ผู้พระราชทานกำเนิดหน่วยทหารขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ กับทั้งสร้างความภาคภูมิใจเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ กองทัพภาคที่ 4 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จัดสร้างเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ โดยอัญเชิญอักษร พระปรมาภิไธย วปร. ประดิษฐานบนเข็มดังกล่าว ซึ่งโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อ 5 พฤษภาคม 2538 เข็มวชิราวุธานุสรณ์ จะมีลักษณะเป็นแหนบคันชีพ ขนาดกว้าง 2.3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร มีพระปรมาภิไธยย่อ วปร.สีทอง และตรีสีน้ำเงินบนพื้นสีฟ้า มีขอบสีทองหนา 0.5 เซนติเมตร ใช้ประดับบนฝากระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของเครื่องแบบทหาร หรือชุดสุภาพ โดยกำหนดจะมอบให้กับนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพภาคที่ 4 ที่เหมาะสม และให้กับบุคคลที่กระทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 และส่วนรวม ดังนั้นเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของ กองทัพภาคที่ 4 และผู้ที่ได้รับการประดับเข็มที่ระลึก

ประมวลภาพ

TOP